fbpx

Naturalne place zabaw w Krakowie

W dyskusjach o przestrzeni publicznej w Krako­wie wielokrotnie poruszany jest problem zbyt małej liczby placów zabaw. Tymczasem w wielu zakąt­kach miasta można odnaleźć przestrzenie, które są wykorzystywane przez dzieci do zabawy.

Jednym z najciekawszych przykładów jest pofor­teczne ukształtowanie terenu wokół kopca Kra­kusa. Takie nieformalne miejsca zabaw mogą być atrakcyjne dla dzieci, mimo że nie znajdziemy na nich typo­wych sprzętów, takich jak zjeżdżalnie czy karuzele. Paradoksem jest to, że często takie miejsca rozwi­jają w większym stopniu niż kla­syczne place za­baw. Wymagają od dzieci kreatywności, a nie proponują gotowych rozwiązań. Dają możli­wość zabaw różnego typu, a nie tylko ruchowych. Rozwijają motorykę mniej­szą, wyobraźnię, inteli­gencję społeczną, a nie tylko, jak większość pla­ców zabaw, motorykę większą.

Celem projektu nie jest przekonanie dzieci, że w tym miejscu mogą się bawić, ale przypomnienie dorosłym o niezwykłym potencjale naturalnych „placów zabaw”.

Projekt „Naturalne place zabaw w Krakowie” został wyróżniony i zrealizowany w ramach konkursu FRESH ZONE, podczas 3. ArtBoom Festival w Krakowie.

kategoria: tymczasowy plac zabaw
numer: P.11.024
klient: Krakowskie Biuro Festiwalowe
miejsce: Kraków-Podgórze i Kraków-Śródmieście
czas: 2011
faza: projekt konkursowy, projekt koncepcyjny, realizacja
współpraca: Piotr Rokita
zdjęcia: pracownia k.
więcej: Place zabaw w centrach miast, w: “Zieleń Miejska” nr 10/2011

zobacz również: Społeczność zabawowa w Krakowie

Naturalne place zabaw w Krakowie
Naturalne place zabaw w Krakowie
Naturalne place zabaw w Krakowie
Naturalne place zabaw w Krakowie