Playworker. Animator na placu zabaw

Playworker. Animator na placu zabaw

Jak pisałam w artykule „Adventure playground. Od śmieci do przygody”, playworker to osoba dorosła, która pracuje na przygodowym placu zabaw, czuwa nad bezpieczeństwem, ale nie ingeruje (bez zaproszenia) w zabawę. W tym artykule trochę rozszerzam to pojęcie.

Niniejszy artykuł to fragment e-booka, o takim samym tytule, który przygotowałam wspólnie z Joanną Kowal. Cały e-book znajdziesz poniżej. Dodatkowo zawarłam w nim przykładowy wniosek, który możesz wykorzystać do złożenia np. w budżecie obywatelskim.

Playworker czy animator?

W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować prawdziwy wysyp różnego rodzaju warsztatów – począwszy od plastycznych, przez przyrodnicze, muzyczne, architektoniczne, podróżnicze, na robotyce kończąc. Często, choć nie zawsze, jest to bardzo wartościowa oferta dla dzieci. Z drugiej strony wielu ekspertów alarmuje, że dzieci wożone z zajęć na zajęcia są przemęczone, że brakuje im swobodnej zabawy z rówieśnikami, że spędzają coraz mniej czasu na świeżym powietrzu i w otoczeniu przyrody co prowadzi do „Zespołu Deficytu Natury”.

Czy potrzebujemy kolejnego edukatora prowadzącego kolejne warsztaty? Czy plac zabaw jest miejscem na działania zorganizowane? Pojęcie playworkera jest dość szerokie i można je interpretować na wiele sposobów, ale chcemy zachęcić do spojrzenia na „pracownika zabawowego” jako animatora życia na placu zabaw, opiekuna, gospodarza, a nie nauczyciela czy osobę prowadzącą warsztaty. Playworker może czerpać inspiracje z różnych źródeł, może przynieść dodatkowe materiały, może zainicjować zabawę, zachęcić do stworzenia czegoś, ale jego rolą jest przede wszystkim wspieranie i zachęcanie, a nie instruowanie. Celem jest wspólnie, ciekawie spędzony czas, a nie efekt końcowy w postaci określonego dzieła plastycznego czy innego.

Kim jest playworker?

Playworker to osoba zatrudniona w szkołach, w domach kultury, parkach, na placach zabaw, w klubach i świetlicach środowiskowych, szpitalach, a także na koloniach i podczas wycieczek. Jego rolą jest organizacja zajęć ruchowych i artystycznych, zapewnienie materiałów do zabawy, dbanie o bezpieczeństwo dzieci, ale również zachęcanie dzieci do samodzielności, wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci, rozmowy o ich obawach i niepokojach, integracja grupy. Playworker współpracuje z opiekunami dzieci i specjalistami – psychologami i pedagogami resocjalizacyjnymi.

Jakie cechy powinien posiadać playworker?

Dobry playworker jest kreatywny, aktywny i sprawny fizycznie. Posiada rozwiniętą wyobraźnię i umiejętności organizacyjne. Jest empatyczny, potrafi słuchać i współpracować z ludźmi w różnym wieku, wykazuje się zdecydowaniem i poczuciem humoru. Musi umieć poradzić sobie w najbardziej stresujących i kryzysowych sytuacjach. Cechą playworkera jest odpowiedzialność i troska o innych, cierpliwość i wytrwałość.

Dlaczego warto zatrudnić playworkera?

Zajęcia prowadzone przez playworkera pozwalają na wyrównanie szans edukacyjnych wśród dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Playworker zachęca dzieci do próbowania nowych rzeczy, rozwijania wyobraźni, kreatywności. Kolejne ważne zadanie to nauka współpracy i integracja grupy, co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola. Playworker może również prowadzić zajęcia skierowane jednocześnie do dzieci i ich rodziców, zachęcając ich

do wspólnego spędzania czasu na zabawie. To również okazja dla opiekunów do podpatrzenia zabaw i działań, które można odtworzyć w domu. Wreszcie – to chwilowa ulga dla rodziców, którzy w czasie prowadzonych zajęć będą mogli zająć się swoimi sprawami, odpocząć lub spokojnie porozmawiać z innymi rodzicami, nawiązując w ten sposób nowe kontakty i zacieśniając więzi sąsiedzkie.

Jak może wyglądać organizacja pracy playworkera?

Czas i sposób pracy playworkera może się różnić w zależności od miejsca i potrzeb. Animator może pojawiać się na placu zabaw codziennie w wybranych godzinach lub raz w tygodniu. Miejscem pracy może być jeden wybrany plac zabaw lub różne miejsca, które odwiedza w kolejne dni tygodnia. Playworker może przygotować autorski program, który będzie realizował lub po prostu być na miejscu i reagować na pomysły, i potrzeby dzieci. Najczęściej te dwa sposoby działania się przeplatają i uzupełniają, dlatego ważne jest, aby playworker był elastyczny i otwarty.

Przykładowe działania playworkera:

  • Tydzień indiański: budowa tipi z patyków i kocy, wykonanie własnych przebrań, tworzenie amuletów, naszyjników, łapaczy snów, dekorowanie placu zabaw;
  • Podchody: playworker ukrywa różne przedmioty i rozmieszcza wskazówki, starsze dzieci mogą brać udział w organizacji podchodów dla swoich kolegów;
  • Tor przeszkód: tworzenie torów przeszkód różnego rodzaju, z wykorzystaniem elementów naturalnych i tymczasowych, organizacja zawodów;
  • Tor do gry w kapsle: wspólne tworzenie tymczasowego toru, testowanie, malowanie stałego toru, zawody;
  • Wielkoformatowe malowanie: łatwiejsze do przeprowadzenia niż w domu, malowanie na kartonach, folii, dużymi pędzlami, całym ciałem;
  • Zabawy z wodą: w upalne dni playworker rozkłada basen z wodą lub ustawia zraszacze i zapewnienia pojemniki;
  • Zabawy ze śniegiem: wspólne lepienie bałwanów, igloo, bitwa na śnieżki, przygotowanie małego lodowiska;
  • Oswajanie przestrzeni: działania mające na celu lepsze poznanie najbliższej okolicy i samego placu zabaw, odbijanie w masie solnej liści, kamyków, patyków znalezionych na placu zabaw, szukanie liter, tworzenie zielnika, fotografowanie detali, przeprowadzenie wywiadów z dziećmi bawiącymi się na placu zabaw, spisywanie wspomnień dziadków o ich zabawach z dzieciństwa;
  • wspólne odnowienie placu zabaw: malowanie, drobne naprawy, dodawanie elementów tymczasowych, np. tkanin.

 


Zdjęcie: pracownia k.
Zdjęcie pochodzi z Rezerwatu Dzikich Dzieci w Lublinie.