Zasady projektowania dobrych przestrzeni edukacyjnych, cz. 3

Szkoła ma ogromny potencjał społeczny. Jeffery A. Lackney opisuje, co zrobić, aby stała się centrum społeczności lokalnej i przestrzenią społeczną. Podkreśla również, jak ważny jest charakter miejsca oraz kontekst miejsca i zewnętrzna przestrzeń edukacyjna.

Centrum społeczności lokalnej

Zasada 20:
Forum społeczne

Szkoła powinna graniczyć z przestrzenią publiczną. Należy stworzyć strefę przejściową, otwartą, dostępną i elastyczną, która mogłaby pełnić funkcje forum łączącego szkołę ze społecznością lokalną.

Zasada 21:
Przestrzeń konferencyjna

W szkole powinna znaleźć się średnich rozmiarów sala konferencyjna, przystosowana do spotkań do 12 osób. Taka sala może służyć uczniom, rodzicom, nauczycielom, a także społeczności lokalnej.

Zasada 22:
Prywatne nisze dla odwiedzających

Szkoła jest miejscem odwiedzin wielu osób. Należy zapewnić miejsca spotkań w małych, 2-4 osobowych grupach. Przestrzenie te będą wykorzystywane przez rodziców i nauczycieli, czy innych gości. Może to być również miejsce indywidualnych rozmów nauczyciela z uczniem. Stworzenie przytulnego, wygodnego miejsca wpłynie pozytywnie na relacje międzyludzkie.

Zasada 23:
Przestrzeń fizyczna dla przestrzeni wirtualnej

Technologie rozwijają się w bardzo szybkim tempie i stają się codziennością również w szkole. Dawniej Internet dostępny był w wyznaczonej sali komputerowej. Dziś należy stworzyć wiele miejsc, w których uczniowie będą mogli korzystać z materiałów czy informacji znalezionych w Internecie. Należy stworzyć spójny system takich miejsc oraz
wprowadzić komputery i sprzęt audio-video w przestrzeń szkoły.

Przestrzenie społeczne

Zasada 24:
Współpraca szkoły i lokalnego biznesu

Uczniowie powinni mieć możliwość zdobycia praktycznych umiejętności. Jest to możliwe, gdy szkoła podejmie współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami i przemysłem. Jednocześnie szkoła może stać się centrum doszkalającym i treningowym, działającym na potrzeby tych przedsiębiorstw i innych członków społeczności lokalnej.

Zasada 25:
Centrum informacji rodziców

Badania wyraźnie pokazują, że zaangażowanie rodziców w życie szkoły wpływa na osiągnięcia ich dzieci. Szkoła powinna zachęcać rodziców do działania, udzielać im fachowej informacji, a także stworzyć możliwość spotkań, wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi rodzicami.

Zasada 26:
Opieka zdrowotna

Pojedynczy gabinet pielęgniarki zajmującej się opieką zdrowotną uczniów i nauczycieli to przeżytek. Wskazane jest nawiązanie współpracy z lokalnym centrum zdrowia.

Charakter miejsca

Zasada 27:
Projekt na skalę dziecka

Dzieci, które poruszają się w przestrzeni zaprojektowanej z uwzględnieniem ich wysokości, umiejętności i procesu rozwojowego, czują się bezpieczniej. Zasada jest szczególnie ważna jeśli chodzi o młodsze klasy. Ważne jest również użycie naturalnych materiałów, kolorów, różnych form i faktur, elementów rodzimych, nawiązanie do otaczającego krajobrazu. Warto również pamiętać, że przestrzeń ta ma być również przyjazna dla nauczycieli i starszych uczniów. Niezbędne są kompromisy.

Zasada 28:
Maksymalna ilość światła

Projektant powinien zapewnić uczniom maksymalny dostęp do światła dziennego. Należy wyeliminować standardowe, zimne światło i zastąpić je pełnym spektrum.

Zasada 29:
Zdrowy budynek

Budynek musi być zdrowy, zapewnić komfort termiczny, odpowiednią wentylację, oświetlenie, akustykę. System grzewczy i wentylacyjny powinien być regulowany przez użytkowników.

Zasada 30:
Odpowiednia akustyka budynku

Badania wykazują jak ogromny wpływ na koncentrację i jakość uczenia ma poziom hałasu we wnętrzu. Dlatego należy unikać lokowania szkoły w pobliżu ruchliwej ulicy. W samej klasie należy zastosować materiały absorbujące dźwięk. Należy również zadbać o miejsca do indywidualnej pracy i czytania.

Kontekst miejsca i zewnętrzna przestrzeń edukacyjna

Zasada 31:
Łagodne przenikanie przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych

Należy łączyć przestrzeń edukacyjną wewnątrz budynku z przestrzenią zewnętrzną. W części przejściowej powinno znaleźć się zadaszenie, które pozwoli na korzystanie z tego terenu przy trochę gorszej pogodzie. Ważne jest również połączenie wizualne pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem.

Zasada 32:
Różne możliwości wykorzystania przestrzeni zewnętrznych

Teren wokół szkoły to często nie wykorzystana przestrzeń edukacyjna. Tutaj mogą odbywać się nie tylko zajęcia sportowe, ale i lekcje. Na podwórku szkolnym można umieścić to, co nie mieści się w klasach – laboratoria, rośliny, wodę i inne naturalne elementy. Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie takich przestrzeni po stronie południowej, tak aby dzieci mogły korzystać ze słońca. Jeżeli szkoła nie może pozwolić sobie na duży ogród, należy zrobić rozeznanie, gdzie w okolicy znajdują się parki, przestrzenie publiczne, do których mogliby chodzić uczniowie w ramach zajęć.

Zasada 33:
Oddzielenie przestrzeni technicznej i komunikacji samochodowej od części dostępnej dla dzieci

Należy zadbać o bezpieczeństwo dzieci. Oddzielenie może być wykonane z elementów naturalnych, takich jak żywopłoty czy ukształtowanie terenu.