fbpx

Temat: Średniowieczny plac zabaw

Średniowieczne zabawy są naszą inspiracją i punktem wyjścia do wielu projektów. Szczegółowo zajmowaliśmy się nimi kilkukrotnie, przy okazji różnych wydarzeń. Kilka informacji na temat średniowiecznych zabaw, które zainspirowały nas podczas tworzenia programu warsztatów, a także w pracy projektowej:

1. W Średniowieczu zabawa nie była domeną dzieci. Dorośli i dzieci bawili się wspólnie, w te same gry.

2. Dawniej bawiono się głównie w towarzystwie przyjaciół, sąsiadów. Wspólna zabawa była ważniejsza niż własna, piękna zabawka. Dlatego też popularne były gry i zabawy, takie jak berek, ciuciubabka, w chowanego.

3. W Średniowieczu nie istniały wydzielone, ogrodzone place zabaw. Bawiono się wszędzie – na ulicy, podwórkach, w domach.

4. Zabawki dawniej, podobnie jak dziś, służyły do naśladowania życia dorosłych – zabawa w sklep, w procesję, ślub.

5. Zamiast specjalnych zabawek dzieci korzystały z przedmiotów codziennego użytku – toczono obręcze z beczek, grano w petankę orzechami, w kółko i krzyżyk kamykami. Znalezione przez archeologów przedmioty mogły być zarówno zabawkami, jak i przedmiotami kultu. Bardzo trudno dziś ustalić, jakie było ich przeznaczenie. Bardzo możliwe, że wykorzystywano je na kilka różnych sposobów.

6. Największą okazją do zabawy były święta, początkowo pogańskie, później kościelne, silnie związane z przyrodą, żywiołami i porami roku.

Średniowieczny plac zabaw w Chojnicach

Na spotkanie konsultacyjne pt. „Średniowieczny plac zabaw” zostali zaproszeni mieszkańcy i przedstawiciele instytucji działających w Chojnicach. Wspólnie analizowaliśmy teren dawnej fosy miejskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych murów obronnych, gdzie ma powstać nowy plac zabaw. Podczas spotkania pracowaliśmy nad głównymi wytycznymi dla przyszłych projektantów.

Warsztaty w Podziemiach Rynku w Krakowie

Warsztaty projektowania placu zabaw inspirowanego średniowiecznymi grami i zabawami towarzyszyły wydarzeniu „Święto Oddziału Rynek Podziemny”. W pierwszym zadaniu uczestnicy zapoznali się z przykładami gier i zabaw, które były znane już w Średniowieczu, a bawią nas do dzisiaj. Następnie wspólnie analizowaliśmy obraz Pietera Bruegla Starszego „Zabawy dziecięce” szukając zabaw i zabawek. Prezentowaliśmy również współczesne place zabaw, na których można odnaleźć świadome lub przypadkowe powiązania ze średniowieczną ideą zabawy. Na zakończenie próbowaliśmy stworzyć własny współczesny plac zabaw, który mógłby być zrealizowany na Rynku Głównym lub w obrębie Plant.
więcej: nagranie zrealizowane przez MHK

Plac zabaw w Imiołkach

Plac zabaw przy Fundacji Patria w Imiołkach nawiązuje do średniowiecznych zabaw. Nie jest to jednak dosłowne odtworzenie gier i zabawek popularnych w tamtym okresie, ale ich współczesna interpretacja. Teren został podzielony na cztery strefy nawiązujące do pór roku i żywiołów. Elementy placu zabaw są rozprzestrzenione po całym terenie, bez wyraźnej granicy. Strefy wzajemnie się przenikają, tak aby dzieci w różnym wieku mogły się bawić razem lub być w pobliżu.

 

zobacz również: Od patyka do placu zabaw

Średniowieczny plac zabaw
Średniowieczny plac zabaw