Zespół Szkolno-Przedszkolny na Maślicach we Wrocławiu

W Polsce powstają budynki wykorzystujące nowoczesne technologie, a do tego funkcjonalne i estetyczne. Ale czy jesteśmy na to gotowi? O trudnościach i sukcesach przy projektowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Maślicach we Wrocławiu opowiadają jego twórcy — Anna Bać i Krzysztof Cebrat z grupy synergia.

  • Nazwa projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny – ZSP nr 12 na Maślicach we Wrocławiu
  • Autorzy: Anna Bać i Krzysztof Cebrat – grupa synergia, we współpracy z R2 Pracownia Projektową Rubik Lesław
  • Kategoria: architektura
  • Lokalizacja: ul. Suwalska 5, Wrocław-Maślice
  • Rok powstania: 2009
  • Koszt: 24 000 000 pln

Początki

W 2006 roku Rada Miasta Wrocławia podjęła uchwałę o realizacji nowego obiektu szkolnego na rozwojowych terenach miasta. Obiekt ten miał zastąpić starą szkołę zlokalizowaną na trasie planowanej obwodnicy wrocławskiej. Postanowiono, że nowy obiekt ma być wyposażony w odnawialne źródła energii. Taki zapis pojawił się w warunkach konkursu architektonicznego rozpisanego przez Zarząd Inwestycji Miejskich[ZIM] w maju 2006 roku. Główną ideą architektów było powstanie nowoczesnego i zrównoważonego (m.in. energooszczędnego) obiektu edukacyjnego, który zapewni optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju i nauki, zabawy i wypoczynku dla dzieci oraz optymalne warunki pracy i przebywania dla pozostałych użytkowników. Budynek miał w możliwie najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływać na środowisko, raczej przyczyniać się do jego poprawy. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii inwestycja uzyskała dofinansowanie unijne.

Przebieg

Jako punkt wyjścia przyjęto konieczność znalezienia alternatywnego systemu grzewczo- wentylacyjnego, innego niż typowy w obiektach szkolnych w Polsce. Na etapie koncepcji, przy współpracy z Wojciechem Stecem (First Q) przewidziano podwójną fasadę szklaną, zastosowanie pomp ciepła ze zbiornikami akumulacyjnymi, ogrzewanie podłogowe oraz kominy solarne wspomagające grawitacyjny i naturalny system wentylacji. Na etapie projektowym, po wykonaniu studium opłacalności, instalatorzy (Eko Energia) zaproponowali pompy ciepła z sondami pionowymi, kolektory słoneczne, wentylację mechaniczną nawiewną-wywiewno z rekuperacją oraz system zarządzania energią (BMS), który miał zapewnić stałą optymalizację układu grzewczo-wentylacyjnego w połączeniu z osłonami przeciwsłonecznymi. Dla jego poprawnego funkcjonowania miasto miało zapewnić wykwalifikowanego pracownika. ZSP oddano do użytku we wrześniu 2009 roku. Opiekę fachowca zapewniono przez pierwszy rok, potem zabrakło funduszy. Od 3 lat wysokoenergooszczędny obiekt – jak okręt bez sternika – dryfuje bez zakładanej kontroli nowoczesnych systemów.

Chwalimy się

Największą wartością obiektu jest jego atrakcyjność w oczach dzieci. Rozwiązania architektoniczne celowo zaprojektowano jako zróżnicowane, kolorowe, w skali dostosowanej dla młodych użytkowników. Także funkcjonalnie obiekt podzielono na części przystosowane dla dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych i starszych. Poszczególne części wyróżnia kolorystyka. Cel zapewnienia jak najlepszych warunków do rozwoju, nauki i zabawy został spełniony. Dużym powodzeniem cieszy się przestrzeń holi, gdzie dzieci mają dość miejsca żeby wyszaleć się na przerwach (nawet jeździć na rolkach i grać w ping-ponga). Dzieci bardzo lubią swoje szafki indywidualne zlokalizowane w korytarzach przy salach lekcyjnych. Godnym pochwały jest zapewnienie naturalnej wentylacji (pozostałość po fazie koncepcji). Zastosowano otwierane okna w każdym pomieszczeniu pomimo wentylacji mechanicznej.

Trudne pytanie

Najtrudniejsza dla nas (architektów) jest konfrontacja rzeczywistych potrzeb użytkowników z zaplanowanym przez miasto programem funkcjonalnym. Przede wszystkim szkoła oraz przedszkole pękają w szwach, zamiast 450 dzieci jest ich obecnie 600. Przy niekontrolowanym systemie zarządzania energią nowoczesny obiekt nie realizuje początkowych zamierzeń. Zwłaszcza, że działanie niektórych systemów, jak dachowych osłon przeciwsłonecznych, zawodzi i nie udaje się wyegzekwować ich naprawy. Uzyskane dofinansowanie unijne związane z zastosowaniem nowoczesnych technologii w pewnym sensie poszło na marne. Nasuwa się wniosek, że miasto nie jest przygotowane do obsługi zbyt nowoczesnego obiektu.

Grupę synergia tworzą architekci Anna Bać i Krzysztof Cebrat. Specjalizujemy się w projektowaniu obiektów energooszczędnych i ekologicznych z zakresu budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej (zwłaszcza obiektów edukacyjnych) oraz w projektowaniu terenów zielonych. W projektowaniu kierujemy się ideą zrównoważonego rozwoju. Zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie optymalnego komfortu użytkowników oraz ochronę środowiska naturalnego.

Jeśli nie wiesz o co chodzi z tym „Da się!” koniecznie zerknij tutaj. Pozostałe wpisy z cyklu „Da się!” tutaj.