fbpx

Pomagamy tworzyć place i nieplace zabaw

Specjalizujemy się w zewnętrznych przestrzeniach dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych placów zabaw i terenów rekreacyjnych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Cześć

Tu Ańa i Michał – partnerzy w życiu i biznesie, rodzice Franka i Antka, architekci, esencjaliści, miłośnicy dobrych kawiarni i lodów rzemieślniczych. Od 2008 r. założyliśmy pracownię k., obecnie działamy pod marką Nieplac Zabaw™. 

Nazwa idealnie oddaje ideę tego, co robimy — pomagamy tworzyć nieplace zabaw. Miejsca do zabawy, które są czymś więcej niż tylko płaską przestrzenią z przypadkowo wrzuconymi urządzeniami.

Portfolio

Przez ponad dekadę projektowaliśmy publiczne place zabaw, ogrody szkolne i przedszkole, ale też wystawy, meble i instalacje artystyczne. Współpracowaliśmy z ponad 120 fantastycznymi klientami. 

Nie jesteśmy firmą wykonawczą, ale mamy na swoim koncie kilka własnoręcznie zrealizowanych obiektów. Nie jesteśmy teoretykami. Wiemy jak działają materiały i znamy realia budowy, co sprawia, że możemy podpowiedzieć Ci jak projektować przestrzenie, które mają szansę zaistnieć.

Oferta

Od 15 lat projektujemy przestrzenie dla dzieci, głównie naturalne place zabaw. Wspólnie możemy stworzyć ogrody (przed)szkolne i rodzinne, instalacje artystyczne, ścieżki edukacyjne.

Tematy, które są dla nas szczególnie ważne to: projektowanie uniwersalne, projektowanie zrównoważone, przestrzenie edukacji, mikroprojekty/ nieprojektowanie/ slow design, projektowanie low-budget.

+

Prowadzimy również warsztaty projektowe. Chętnie podejmiemy współpracę przy tworzeniu wystaw i publikacji, a także w projektach związanych z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami. I prawie nigdy nie odrzucamy zaproszeń na konferencje i szkolenia.

Książki

Nasze wieloletnie doświadczenie w projektowaniu placów zabaw wykorzystaliśmy pisząc i wydając książki z tego zakresu. Aktualnie szukamy wydawnictwa chętnego do ich wznowienia (lub wydania nowych pozycji).

Inne działania

Hobbystycznie zbieramy różne pamiątki związane z historycznymi placami zabaw. Skupiamy się na książkach, pocztówkach, znaczkach, plakatach i fotografiach. Chętnie podejmiemy współpracę przy tworzeniu wystaw związanych z zabawą, dzieciństwem, placami zabaw i sztuką do zabawy.

Nasza pracownia obejmuje patronatem wydarzenia, które uznamy za wartościowe.